PolecamyNewsletter

Klub Wtorkowy - strona archiwalna

Kino Odkrywców Historii

SPOTKANIA ↩

Spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego w Pubie Róg
Brackiej i Reformackiej, ul. Reformacka 3 we wtorek, 16 grudnia
2014 r., o godz. 18.00
„No future” - historia krakowskiej Federacji Młodzieży
Walczącej. Gośćmi Klubu byli: Maciej Gawlikowski - współautor
książki, Krzysztof Wołodźko - publicysta Nowego Obywatela i
felietonista Gazety Polskiej Codziennie. Spotkanie prowadził
Jakub Maciejewski - Arcana.

Relacja filmowa:

Galeria