PolecamyNewsletter

Klub Wtorkowy - strona archiwalna

Kino Odkrywców Historii

POLECAMY ↩

Odsłonięcie pomnika Gen. Elżbiety Zawackiej

Prezes Towarzystwa Parku im. dra Henryka Jordana Kazimierz Cholewa

ma zaszczyt zaprosić

na uroczystą Mszę św. koncelebrowaną przez Metropolitę Krakowskiego ks. kardynała Stanisława Dziwisza

w intencji Polaków poległych i pomordowanych podczas II Wojny Światowej

oraz na odsłonięcie pomnika

Generał Elżbiety Zawackiej

PATRONAT HONOROWY Kardynał Stanisław Dziwisz Arcybiskup, Metropolita

Gen. Elżbieta Zawacka, ps. „Z0" (1909-2009)

Legendarna kurierka Komendy Głównej Armii Krajowej, jedyna kobieta wśród cichociemnych. W konspiracji miała pseudonimy „Zełma" i „Zo". Brała udział w powstaniu warszawskim.

Po wojnie działała w II konspiracji, w antykomunistycznej organizacji WiN, w dziale łączności i kolportażu Okręgu Zachodniego. Aresztowana przez UB w 1951 roku, skazana na 10 lat więzienia. Na wolność wyszła w 1955 roku. Profesor pedagogiki. Szykanowana przez SB. W latach 80. XX wieku zaangażowana w działalność „Solidarności". Założyła Koło Kombatantów AK przy Komisji Krajowej. Współinicjatorka powstania Światowego Związku Żołnierzy AK. Inicjatorka powołania w 1990 r. do życia Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej ". Odznaczona Krzyżem Orderu Virtuti Militari i Orderem Orła Białego. Kustosz Pamięci Narodowej (2002 r.). W 2006 r. została generałem brygady. Urodziła się i zmarła w Toruniu.

Mówiła o sobie „Zawsze służyłam Polsce najlepiej jak umiałam "

Odsłonięcie pomnika Gen. Elżbiety Zawackiej