SPOTKANIA ↩

Wszystkie twarze Nadredaktora - od „Szęśćdziesiątki" do "Mocarstwa".

Relacja filmowa:

,

Galeria