PolecamyNewsletter

Klub Wtorkowy - strona archiwalna

Kino Odkrywców Historii

POLECAMY ↩

Głową w ścianę. Stefan Kisielewski – historia intelektualnego chuligana

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy

12 grudnia 2016 r. o godzinie 12.00  

w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Rajskiej 1 w Krakowie 

Wystawa Głową w ścianę. Stefan Kisielewski – historia intelektualnego chuligana powstaław związku z dwiema rocznicami przypadającymi na rok 2016: sto piątą rocznicą urodzin i dwudziestą piątą rocznicą śmierci Stefana Kisielewskiego, jednego z najznamienitszych publicystów polskich dwudziestego wieku.

Ekspozycja prezentować będzie za pomocą zdjęć, dokumentów, fragmentów prac  biografię polityczną Kisielewskiego; poczynając od zaangażowania przedwojenne pismo Giedroycia „Bunt Młodych”, poprzez współpracę z „Tygodnikiem Powszechnym i działalność w Kole Poselskim „Znak”, kończąc na działalności w odradzającym się ruchu konserwatywna – liberalnym. Wystawa ze szczególnym naciskiem będzie przypominać o roli Stefana Kisielewskiego w wydarzeniach z lat 60., tj. List 34 i wydarzeniach marcowych z 1968 r. Przedstawienie politycznej drogi Stefana Kisielewskiego będzie wzbogacone prezentacją fragmentów z programu telewizyjnego pt. „Alfabet Kisiela”.

Wystawa będzie czynna od 12 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Rajskiej 1 w Krakowie.

Głową w ścianę. Stefan Kisielewski – historia intelektualnego chuligana